Productes

FERROS SABADELL, S.L.U.

Coneix tots els nostres serveis

Proporcionem un servei a mida en tall d’acer ajustant-se al màxim a les amplades i llargues, requerides pel client, per reduir al mínim la minva del material.

Fleixos

Ferros Sabadell S.L.U disposa d'una àmplia capacitat de tall de fleixos des de 0,35 mm fins a 5 mm d'espessor i de 15 mm d'amplada sempre respectant la tolerància de +-0,2 mm.

Formats

Ferros Sabadell S.L.U disposa d'una àmplia capacitat de tall de formats, des de 0,5 mm fins a 12 mm de gruix, un màxim de 4000 mm de longitud i respectant sempre una tolerància de +-0.5 mm.

Formats

Tipus d'embalatge transport:

Protegim els formats perquè arribin a la destinació en perfecte estat. Repartim el pes de la comanda segons la necessitat del client.

Opcions de transport

Disposem de transport propi amb capacitat màxima de 25 tones per carregar i descarregar amb la màxima rapidesa i eficàcia possible.

Fleixos

Tipus d'embalatge transport:

Ens adaptem a les vostres necessitats de descàrrega del material.

Opcions de transport:

Disposem de transport propi amb capacitat màxima de 25 tones per carregar i descarregar amb la màxima rapidesa i eficàcia possible.